ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

MR.A ชาวอเมริกัน มาทำงานในองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติในไทย เงินเดือนที่ MR.A ได้รับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะได้รับยกเว้น ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500
M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โด MR.LAGMAN ROBERTO B. ชาวฟิลิปปินส์ เดินท