สัญญาเช่าซื้อ ต่างจาก ขายผ่อนชําระ ตรงไหน


ซื้อขายเงินผ่อน คือ กรรมสิทธิ์โอนมายังผู้ซื้อทันที ตาม ม.458
ยกเว้นว่าจะมีเงื่อนไขว่า กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนจนกว่าจะผ่อนหมด ตาม ม.459

สำหรับเช่าซื้อ คือ สัญญาเช่า + คำมั่นว่าจะขายให้เมื่อผ่อนชำระจนครบ
กรรมสิทธิ์จึงยังไม่โอนไปยังผู้เช่าซื้อ หากยังผ่อนไม่หมด
หากผ่อนหมดแล้ว กรรมสิทธิ์โอนทันทีโดยอัตโนมัติ

มันต่างกันอย่างไร ให้ดูที่กรรมสิทธิ์อยู่ที่ใคร บาปเคราะห์ก็ตกอยู่กับคนนั้นนั่นเอง
เช่น ซื้อขายเงินผ่อน กรรมสิทธิ์โอนทันที หากทรัพย์นั้นถูกขโมย
คนซื้อผ่อนยังต้องผ่อนต่อจนครบ เพราะการชำระราคายังมีหน้าที่อยู่กับเรา

แต่สัญญาเช่าซื้อ เมื่อทรัพย์ที่เช่าซื้อถูกขโมย เราจึงไม่ได้ใช้ทรัพย์
เราก็ไม่มีหน้าที่ผ่อนต่อ เพราะสัญญาระงับเพราะทรัพย์นั้นสูญหายนั้นเอง