การเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์สินค้า เป็นของใคร


สำหรับการเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของใคร


การเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ยังไม่เป็นของผู้ซื้อทันที