เทคนิค วิธี การเผาผลาญพลังงาน อย่างได้ผล

สาวๆ ทั้งหลายที่กำลังหาวิธีลน้ำหนักอยู่หล่ะก็วันนี้เราได้นำเอาวิธีการเผาผลาญพลังงานมาบอกให้รู้กันค่ะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเผาผลาญพลังงานหลายๆ คนคงต้องนึกถึงเพียงแค่การวิ่งออกกำลังการเพียงเท่านั้น

บริษัทเสนอโครงการวิจัย การออกแบบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็ก เพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมีผู้ช่วยวิจัยอีก 2 คน บริษัทมีข้อตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 80,000 บาท เบิกจ่ายเป็นเดือน จำนวน 4 งวดๆ ละ 20,000 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 คน เป็นเงินจำนวนรวม 72,800 บาท เบิกจ่ายเป็นงวด จำนวน 2 งวดๆ ละ 18,000 บาท เงินค่าตอบแทนที่อาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้รับมีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีบุคคลธรรมดามีเงินได้จากการรับทำงานวิจัยร่วมกับบุคคลอื่น

บริษัท ก ได้ทำ Technical Assistance Agreement กับ บริษัท R เป็นบริษัทในญี่ปุ่น มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตกล่องกระดาษ ซึ่งต้องให้บริการให้ความเห็น ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ด้านการท่ายทอดความรู้ทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านเทคนิค ออกแบบ เขียนแบบแปลน คู่มือขั้นตอนการผลิต สูตรทางเทคนิค รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการผลิต โดยบริษัท R จะส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานในไทยในโรงงานของบริษัทระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน เมื่อบริษัท ก จ่ายค่าบริการต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท R ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่

ภาระภาษี กรณีจ่ายค่าบริการทางเทคนิค ส่งพนักงานเข้ามาให้บริการเกินกว่า 6 เดือน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี