สูตรบัญชี ทั้งหมด

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ หนี้สิน = สินทรัพย์ - ส่วนของเจ้าของ วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

สูตร วิธี ทำ ต้มแซ่บ กระดูกหมู

วันนี้อีกหนึ่งเมนูอาหารไทยต้มแซ่บที่ถูกปากใครหลายๆ คนโดยเฉพาะคุณสาวๆ ด้วยอาจจะเรียกได้ว่าเมนูต้มแซ่บกระดูกหมูนี้มาเป็นอันดับ 2 ต่อจากเหล่าส้มตำและลาบต่างๆ เลยก็ว่าได้ค่ะ แต่เวลาที่คุณ ๆ

บริษัท ก ได้ทำ Technical Assistance Agreement กับ บริษัท R เป็นบริษัทในญี่ปุ่น มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตกล่องกระดาษ ซึ่งต้องให้บริการให้ความเห็น ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ด้านการท่ายทอดความรู้ทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านเทคนิค ออกแบบ เขียนแบบแปลน คู่มือขั้นตอนการผลิต สูตรทางเทคนิค รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการผลิต โดยบริษัท R จะส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานในไทยในโรงงานของบริษัทระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน เมื่อบริษัท ก จ่ายค่าบริการต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท R ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่

ภาระภาษี กรณีจ่ายค่าบริการทางเทคนิค ส่งพนักงานเข้ามาให้บริการเกินกว่า 6 เดือน

นาย ก. บริจาคเงินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนของบุตรตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด และโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินในราชการสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประทับชื่อโรงเรียนในช่องรายการ ที่ทำการ และออกในนามผู้ปกครองและชื่อเด็กนักเรียน ซึ่งระบุรายการว่า เงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2551 นาย ก. สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาจำนวน 2 เท่าได้หรือไม่

บริจาคเงินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหักลดหย่อนเงินบริจาคไม่ได้

บริษัทบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในกองทุนเพื่อจะได้นำดอกผลกองทุนไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินให้มีโอกาสศึกษาต่อไปจนจบหลักสูตรถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

รายจ่ายต้องห้าม กรณีบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในกองทุนเพื่อจะได้นำดอกผลกองทุนไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินให้มีโอกาสศึกษ

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี