สูตรบัญชี ทั้งหมด รวม สูตร บัญชี เบื้องต้น excel

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ หนี้สิน = สินทรัพย์ - ส่วนของเจ้าของ วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

สูตร วิธี ทำ ต้มแซ่บ กระดูกหมู

วันนี้อีกหนึ่งเมนูอาหารไทยต้มแซ่บที่ถูกปากใครหลายๆ คนโดยเฉพาะคุณสาวๆ ด้วยอาจจะเรียกได้ว่าเมนูต้มแซ่บกระดูกหมูนี้มาเป็นอันดับ 2 ต่อจากเหล่าส้มตำและลาบต่างๆ เลยก็ว่าได้ค่ะ แต่เวลาที่คุณ ๆ

บริษัท ก ได้ทำ Technical Assistance Agreement กับ บริษัท R เป็นบริษัทในญี่ปุ่น มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตกล่องกระดาษ ซึ่งต้องให้บริการให้ความเห็น ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ด้านการท่ายทอดความรู้ทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านเทคนิค ออกแบบ เขียนแบบแปลน คู่มือขั้นตอนการผลิต สูตรทางเทคนิค รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการผลิต โดยบริษัท R จะส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานในไทยในโรงงานของบริษัทระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน เมื่อบริษัท ก จ่ายค่าบริการต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท R ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่

ภาระภาษี กรณีจ่ายค่าบริการทางเทคนิค ส่งพนักงานเข้ามาให้บริการเกินกว่า 6 เดือน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี