วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า ตัวอย่าง การ ทํา บัญชี ร้าน ค้า ปลีก

หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะถือเป็นหลักการทำบัญชีที่ไม่สมบูรณ์

จดทะเบียนร้านค้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษี กรณีบุคคลธรรมดาจดทะเบียนร้านค้า

บุคคลธรรมดาเปิดร้านซักรีด เป็นเงินได้ประเภทใด และต้องจดทะเบียนร้านค้าที่ใด

บุคคลธรรมดาเปิดร้านซักรีด ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

นายสมหมายมีร้านให้เช่าวีดีโอเทปและซีดีจะหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร

การหักค่าใช้จ่าย กรณีเงินได้จากการให้เช่าวีดีโอและซีดี

ร้านค้าขายผ้าต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่

ร้านค้าขายผ้าต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เงินได้จากการเป็นพิธีกรในการเปิดตัวสินค้าใหม่จากบริษัทห้างร้านต่างๆ เข้าลักษณะเป็นเงินได้ของนักแสดงสาธารณะหรือไม่

เงินได้จากการเป็นพิธีกรในการเปิดตัวสินค้าใหม่ เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์อาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อจำหน่ายอาหารให้แก่ผู้มาติดต่องาน โดยบริษัทว่าจ้างร้านค้าย่อยทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเป็นผู้ปรุงอาหารในนามของศูนย์อาหาร และร้านค้าย่อยจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารและอื่นๆ ในการปรุงอาหารตามชนิด ประเภท ลักษณะ ขนาด ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ลงทุนตกแต่งศูนย์อาหาร จัดหาอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้มาบริโภค จัดจ้างพนักงานดูแลความสะอาด จำหน่ายคูปอง และเป็นผู้กำหนดเวลาเปิดปิดศูนย์อาหาร เมื่อบริษัทค่าจ้างปรุงอาหารให้แก่ร้านค้าย่อยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

จ่ายค่าจ้างทำอาหารในศูนย์อาหารให้กับกิจการภัตตาคารซึ่งรับจ้างทำอาหารตามคำสั่ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,000 บาท จากต่างจังหวัด และได้ไปขึ้นเงินกับร้านค้า ร้านค้าหักอัตราร้อยละ 2 ร้านค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้จากหักเปอร์เซ็นต์ในการรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดร้านขายเครื่องเขียน ต้องเสียภาษีอย่างไร

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้จากการขายเครื่องเขียน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี