วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า ตัวอย่าง การ ทํา บัญชี ร้าน ค้า ปลีก

หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะถือเป็นหลักการทำบัญชีที่ไม่สมบูรณ์

นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,000 บาท จากต่างจังหวัด และได้ไปขึ้นเงินกับร้านค้า ร้านค้าหักอัตราร้อยละ 2 ร้านค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้จากหักเปอร์เซ็นต์ในการรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

บุคคลธรรมดาเปิดร้านซักรีด เป็นเงินได้ประเภทใด และต้องจดทะเบียนร้านค้าที่ใด

บุคคลธรรมดาเปิดร้านซักรีด ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

บุคคลธรรมดาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ในการออกใบกำกับภาษี สามารถใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อร้านค้า

ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาออกใบกำกับภาษีในนามผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการก็ได้

บริษัทประกอบธุรกิจด้านส่งเสริมการขาย เป็นการให้บริการแก่บริษัทต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัท โดยการออกบัตรสมาชิก ซึ่งบริษัทจะรับสมัครสมาชิก และสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกเป็นรายปีเพียงครั้งเดียวตามสถานที่ต่างๆ ที่บริษัทเช่าชั่วคราวประมาณ 3 เดือน และจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ เมื่อสมาชิกใช้บัตรสมาชิกซื้อของจากร้านค้าที่ตกลงทำสัญญากับบริษัท ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนต่อกัน โดยมีเครื่องหมายของบริษัทติดแสดงอยู่ที่ร้าน สมาชิกจะซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าปกติ และสามารถสะสมคะแนนได้ เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนได้จนครบจำนวนที่กำหนด สมาชิกมีสิทธิ์นำคะแนนสะสมนั้นไปรับรางวัล หรือสินค้าตามสถานที่ที่บริษัทกำหนดไว้ การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีธุรกิจบัตรสมาชิกซื้อสินค้าราคาถูกและสะสมคะแนนแลกรางวัลหรือสินค้า

บริษัทประกอบกิจการส่งออกรองเท้าจัดทำตัวอย่างรองเท้าและส่งไปให้ลูกค้าในต่างประเทศ เมื่อลูกค้าพอใจก็จะส่งใบสั่งจ้าง ซึ่งบริษัทจะว่าจ้างโรงงานในเวียดนามเป็นผู้ผลิต โดยบริษัทเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบไปให้ หรือบางครั้งโรงงานฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัท เมื่อบริษัทส่งออกวัตถุดิบไปยังโรงงานฯ จะถือว่าบริษัทเป็นผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 ใช่หรือไม่ และใบกำกับภาษีที่สั่งซื้อวัตถุดิบกับร้านค้าในไทยสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ใช่หรือไม่

จ้างต่างประเทศผลิต โดยส่งวัตถุดิบไปให้เป็นการส่งออกวัตถุดิบ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี