บริษัทประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ให้บริการระบบจำหน่ายสลากอัตโนมัติ และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานดังกล่าวได้ทำสัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้แทนจำหน่ายสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติ (ระบบ ON LINE) บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 โดยประมาณการรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมามีการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่มีรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการดังกล่าวอีกต่อไป และบริษัทแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบการเป็นขายส่ง ขายปลีก เครื่องมือสื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบพิมพ์ ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว บริษัทจะขอเปลี่ยนแปลงการเฉลี่ยภาษีซื้อมาเป็นการยื่นภาษีซื้อทั้งจำนวนได้หรือไม่

ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี