บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ บริษัทได้ก่อสร้างอาคารและส่วนควบของอาคารบนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ช.มอเตอร์ จำกัด ซึ่งยินยอมให้ก่อสร้างโดยไม่คิดค่าเช่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน และบริษัทให้บริษัท ช.มอเตอร์ ใช้อาคารร่วมกันโดยไม่คิดค่าเช่าและไม่ได้มีการแบ่งแยกสัดส่วนการใช้พื้นที่อาคารมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง และบริษัทมีสิทธินำภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคาร หักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

ภาระภาษี กรณีการให้ใช้อาคารโดยไม่คิดค่าเช่า

บริษัทประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและมีการให้บริการอื่นแก่ลูกค้าที่เข้าพัก โดยจะทำสัญญา 2 ฉบับ คือ สัญญาเช่าห้องพัก และสัญญาการให้บริการที่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และการทำความสะอาดห้องพัก ทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิเลือกห้องพักและกำหนดระยะเวลาการเช่าเป็นรายเดือนและรายปีได้เอง นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเสริมอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในสัญญาการให้บริการ เช่น การให้ใช้ห้องประชุม การซักรีดเสื้อผ้า และการรับส่งเอกสาร โดยลูกค้าที่ใช้บริการต้องชำระค่าบริการแยกต่างหากจากสัญญาการให้บริการ บริษัทมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

กิจการอพาร์ทเม้นท์เป็นการให้บริการ

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และกวดวิชาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองวิทยฐานะจากโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น โดยเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอนเป็นการทั่วไปอยู่แล้ว เงินได้จากการทำสัญญาจ้างดังกล่าวมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีโรงเรียนเอกชนของบุคคลธรรมดาสอนบุคคลภายนอกที่มิใช่นักเรียน

บริษัทจัดแข่งขันกอล์ฟ โดยมีนักกอล์ฟชั้นแนวหน้าของโลกเข้ามาร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สนามกอล์ฟ และดึงดูดให้มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกในอนาคต โดยว่าจ้าง บริษัท M. นิติบุคคลตามกฎหมายอเมริกาเป็นผู้จัดหาผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนับสนุนการแข่งขัน และจัดหาเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมด รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ส่วนบริษัทมีหน้าที่ปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมของสนาม ซึ่งบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกในระหว่างการแข่งขัน จะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีว่าจ้างนิติบุคคลในต่างประเทศจัดการแข่งขันกอล์ฟในไทย

บุคคลธรรมดานำทรัพย์สินของใช้ส่วนตัวมาขายในราคาถูก มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีบุคคลธรรมดานำทรัพย์สินของใช้ส่วนตัวมาขายในราคาถูก

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี