การเริ่มนับวันลดเบี้ยปรับและการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพิ่มเติม

การเริ่มนับวันลดเบี้ยปรับและการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพิ่มเติม

ยื่นแบบ ภ.พ.30 แสดงภาษีซื้อแจ้งไว้ขาด แต่ไม่ประสงค์จะขอคืนต้องทำเช่นไร

ยื่นแบบ ภ.พ.30 มีภาษีซื้อแจ้งไว้ขาดไม่ประสงค์ขอคืน

หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหลายประเภท เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 จะสามารถชำระภาษีด้วยบัตร Tax Smart Card ของธนาคารกรุงเทพ แบบรวมรายการได้หรือไม่

ชำระภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/บัตร Tax Smart Card มากกว่า 1 รายการ และหลายประเภทแบบแสดงรายการภาษี

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ แล้วยังไม่เคยยื่นแบบ ภ.พ.30 เลย ไม่มีรายรับต้องยื่นหรือไม่

ผู้ประกอบการมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 เป็นรายเดือนแม้ไม่มีรายรับ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี