หากราชการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกินกำหนดเวลา ใบกำกับภาษีเดิมที่นำมาใช้โดยแก้ไขที่อยู่ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เมื่อไรอย่างไร

ราชการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง แม้ยื่นแบบ ภ.พ.09 เกินกำหนด

แบบ ภ.พ.09 สูญหายต้องการขอใหม่ได้หรือไม่

แบบ ภ.พ.09 สูญหายยื่นคำร้องขอคัดแบบได้

สถานประกอบการอยู่บนอาคารเช่า เมื่อเช่าห้องเพิ่มแต่อยู่คนละชั้นกันต้องยื่นแบบ ภ.พ.09 ใหม่หรือไม่

เช่าห้องบนอาคารเพิ่มอยู่คนละชั้นต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี