สรรพคุณ และ ประโยชน์ ของ เมล็ดกาแฟ

วันนี้เราได้นำเอาเกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวกับสรรคุณของเมล็ดกาแฟและประโยชน์ของเมล็ดกาแฟมาฝากคอกาแฟทั้งหลายให้ได้รู้กันค่ะ เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะเคยดื่มกาแฟกันใช่ไหมค่ะและก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ดื่มกาแฟบ่อ

ใยอาหาร ลดน้ำหนัก มีประโยชน์ ขจัดไขมัน

ใครที่กำลังมองหาวิธีลดน้ำหนักฟังทางนี้เลยค่ะเพราะวันนี้เราได้นำเอาเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับใยอาหารลดน้ำมาบอกกันค่ะ การมีหุ่นสวยเพรียถือว่าเป็นความปรารถนาอันสูงสุดของผู้หญิงอย่างเราเลยทีเดีย

กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตามมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุชื่อกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้เอาประกันชีวิต และทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนดังกล่าว กรรมการและพนักงานจะต้องนำมาถือเป็นเงินได้เสียภาษี และมีสิทธินำใบเสร็จมาหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้หรือไม่ และบริษัทจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่กรรมการหรือพนักงานตามมติที่ประชุมของบริษัท

วิธี การเก็บรักษา วิตามิน ช่วยให้ ร่างกาย ได้รับประโยชน์สูงสุด

อีกหนึ่งเกร็ดน่ารู้ดีๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับวิธีการเก็บรักษาวิตามิน เคยไหมค่ะที่เวลาเราซื้อวิตามินมาในราคาที่แพงแต่กินได้ไม่คุ้มค่าเลย นั้นก็เพราะว่าคุณไม่รู้จัก วิธีการเก็บรักษาวิตามิน นะซิค่ะ หร

เกษตรกรผู้รับจ้างเลี้ยงสุกรทำสัญญารับจ้างเลี้ยง ผสมพันธุ์ ทำคลอดและอนุบาลลูกสุกร กับบริษัท ก. โดยบริษัท ก. จะมอบพ่อแม่พันธ์สุกร ตลอดจนอาหาร ยาฆ่าเชื้อ และวัคซีนต่างๆ รวมทั้งคอยให้คำแนะนำด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงาน ควบคุมจำนวนสุกร จัดหาที่ดินและปลูกสร้างอาคาร ค่าไฟฟ้า จัดหาแหล่งน้ำและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสุกร รวมทั้งคอยดูแลรักษา และฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ และผู้รับจ้างจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนคิดจากจำนวนลูกสุกรที่ส่งมอบให้กับบริษัท ก. ค่าตอบแทนที่เกษตรกรได้รับเป็นเงินได้ประเภทใด และหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

ค่าตอบแทนตามสัญญารับจ้างเลี้ยงสุกรเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี