อุจจาระทารก และ ทารกแรกเกิด บอก

เป็นรื่องน่ารู้ที่คุณแม่บางท่านอาจจะกำลังมองข้ามไปสำหรับอุจจาระทารกจะมีคุณแม่สักที่ท่านที่รู้ว่า อุจจาระทารกแรกเกิด บอกอะไรบ้าง นอกจากหน้าตาและท่าทางของเจ้าน้องหนูที่บ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีแล้ว อุจจ

บริษัทประกอบกิจการผลิตสินค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ปลาปรุงรสตากแห้ง วิธีการผลิตนำเนื้อปลาหมักกับเครื่องปรุงแล้วตากแห้ง ต่อจากนั้นบรรจุกล่องมีป้ายบอกยี่ห้อ สำหรับการขายต่างประเทศและบรรจุถุงพลาสติกปิดผนึกยี่ห้อปลาสามรสขายในประเทศ ปลาสวรรค์วิธีการผลิตนำเนื้อปลาที่ผ่านเครื่องบีบน้ำแล้วมาปรุงรสและคลุกเกล็ดขนมปังป่น บรรจุกล่องแช่แข็ง ขายทั้งในและต่างประเทศ และปลาชูริมิ วิธีการผลิตนำเนื้อปลาที่ผ่านเครื่องบีบน้ำแล้วผสมน้ำตาลกับเคมี นำแช่แข็งบรรจุกล่องขายต่างประเทศ เมื่อบริษัทขายสินค้าดังกล่าว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขายปลาปรุงรสต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย และบอกกล่าวเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ พนักงานฟ้องบริษัทเป็นคดีแรงงานต่อศาลแรงงานกลางๆ มีคำพิพากษาว่า การเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควรและไม่เป็นธรรม ให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย ได้แก่ ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ขอทราบว่า เงินได้ต่างๆ รวมทั้งดอกเบี้ยเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่หรือไม่

ภาระภาษี กรณีพนักงานได้รับค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามคำพิพากษา

บริษัทเช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงาน โดยมีอายุสัญญาการเช่า 3 ปี ได้จ่ายเงินประกันการเช่าและค่าเสียหายต่างๆ แก่ผู้ให้เช่า จำนวน 5 เดือน ในสัญญาเช่าระบุว่า หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งและหรือก่อความเสียหายแก่ผู้ให้เช่า เช่น ติดค้างชำระค่าเช่า เช่าอยู่ไม่ครบกำหนดสัญญาเช่าจะต้องถูกริบเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเอาเป็นค่าชดเชยความเสียหายได้ทันที และหากความเสียหายมากกว่าเงินประกันที่ให้ไว้ ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบส่วนที่ขาดจนครบจำนวน บริษัทเช่าอยู่ได้ 2 ปี จึงบอกเลิกการเช่า เมื่อถูกริบเงินประกันต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

ถูกริบเงินประกันการเช่าเนื่องจากผิดสัญญาเช่า เป็นค่าเสียหายไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี