อากรแสตมป์ ซื้อ ได้ ที่ไหน

หลายคนยังเข้าใจผิด เรื่องของ อากรแสตมป์ ว่าเป็นคนละแบบกับแสตมป์ไปรษณีย์ มักจะไปหาซื้อที่ไปรษณีย์ เห็นคำว่าแสตมป์ ก็ตีไปว่าเป็นไปรษณีย์ที่ใช้ส่งจดหมาย และอากรแสตมป์ หาซื้อที่ สนง.เขตสรรพากร หรือตามร้า

บริษัททำสัญญาจ้างทำของกับส่วนราชการจะซื้ออากรเป็นตัวเงินได้หรือไม่ และต้องซื้อที่ไหน

สัญญาจ้างทำของที่ทำกับส่วนราชการมูลค่าเกิน 200,000 บาท สามารถชำระอากรเป็นตัวเงินได้

การเก็บรักษารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ต้องเก็บไว้ที่ไหน

สถานที่เก็บรักษารายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจัดทำ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี