บริษัท ค ทำสัญญากับบริษัท B ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของเยอรมัน ไม่มีสำนักงานสาขาและสถานประกอบการถาวรในไทย เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบสารสนเทศการจัดการสนามบิน ดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งการให้ใบอนุญาตสำหรับสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายนอกและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การให้บริการดำเนินการในเยอรมันติดต่องานผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร เมื่อบริษัท ค จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และจะขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

จ่ายค่าจ้างติดตั้งให้ใบอนุญาตสำหรับสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริษัทในเยอรมัน

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี